İş Bankası, 147 iştirakini ayrı bir şirkette topluyor

Türkiye İş Bankası aralarında Şişecam, TSKB, İş Gayrimenkul’un de bulunduğu toplam 147 iştirakinin paylarını, bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak anonim şirkette toplayacak.

İş Bankası KAP’a bölünme işlemlerine ilişkin olarak, “İştirak Portföyümüzün ikinci yüzyılımıza başlarken tam bir konsantrasyon ve artan grup sinerjisiyle daha etkin, dinamik ve verimli yönetilmesi, yeni faaliyet alanlarında stratejik yatırımlar yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir yapı oluşturması hedefiyle ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere bankamız mülkiyetinde bulunan bağlı ortaklıklarımızdan,

– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %50,93 oranındaki,

– Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,

– İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,

– İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,

– Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki, – Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,

– Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %62,00 oranındaki, – İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %27,79 oranındaki,

– İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,

– JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,

– JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,

– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

– İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki, – İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,

– Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki paylar ile iştiraklerimizden Arap Türk Bankası sermayesindeki yüzde 20,58 oranındaki payın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. maddeleri, bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi hakkında yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme tebliği hükümlerine ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Birleşme ve Bölünme tebliğinin 17. maddesinde düzenlenen “İştirak Modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme” yöntemiyle bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır” açıklamasını yaptı.

İşlemin yıl sonundan önce tamamlanması öngörülüyor. Bankanın bu bölünme sürecinde herhangi bir harcamada bulunması ya da vergisel bir yükümlülük altına girmesi beklenmiyor.


Kaynak: bloomberght

Sevdiklerinle Paylaş: